Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka strojovej výšivky pre FSk Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku strojovej výšivky pre Folklórnu skupinu Sklabiňa.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 30. 6. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť