Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka režijného a kancelárskeho materiálu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu a kancelárskych potrieb pre OÚ, ŠJ, ZŠ a MŠ.

zmluva na stiahnutie

Vyvesené: 23. 1. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť