Navigácia

Obsah


COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Manuál pre zvládnutie ochorenia COVID-19 01.02.2022
Aktuálne opatrenia v boji s COVID-19 21.06.2021

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie kandidátov pre župné voľby 25.09.2022 30.10.2022
Zverejnenie registrovaných kandidátov 11.09.2022 30.10.2022
E-mail pre delegovanie členov MVK 03.08.2022 30.10.2022
Vymenovanie zapisovateľa MVK 19.07.2022 30.10.2022
Informácie o spôsobe hlasovania 28.06.2022 30.10.2022
Komunálne voľby: obvod a počet poslancov 28.06.2022 30.10.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.06.2022 30.10.2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 10.06.2022 30.10.2022

Oznamujeme občanom

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 08.09.2022 30.09.2022
Informácie o Inflačnej pomoci 07.07.2022 01.10.2022
Krízový štáb obce 26.02.2019

Územný plán obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 1 11.11.2021 31.12.2025
Územný plán obce 01.02.2017 31.12.2025

PHSR

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Strategický dokument PHSR 2021-2025 07.07.2022 31.12.2025

Odpad