Navigácia

Obsah


Oznamujeme občanom

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informačný plagát ŠOP SR - medveď hnedý 26.04.2024 30.06.2024
Knižnica roka 2023 - vyhodnotenie 07.03.2024 31.05.2024
Krízový štáb obce 26.02.2019

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kandidáti pre voľby do EP 06.05.2024 09.06.2024
E-mail pre žiadosť o hlasovací preukaz 08.04.2024 09.06.2024
Vytvorenie okrsku a určenie volebnej miestnosti 13.03.2024 09.06.2024
E-mail pre delegovanie členov OVK 13.03.2024 09.06.2024
Info pre voliča - voľby do EP 12.02.2024 09.06.2024

Územný plán obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 1 11.11.2021 31.12.2025
Územný plán obce 01.02.2017 31.12.2025

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Manuál pre zvládnutie ochorenia COVID-19 01.02.2022
Aktuálne opatrenia v boji s COVID-19 21.06.2021

PHSR

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Strategický dokument PHSR 2021-2025 07.07.2022 31.12.2025

Odpad