Navigácia

Obsah


Dočasná úradná tabuľa VÚC Žilina

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN o zriadení SOŠ IT I. Gessaya Medvedzie 07.06.2021 01.07.2021

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vyhláška ÚVZ SR z 15.04.2021 17.04.2021

Oznamujeme občanom

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vakcinácia psov a mačiek 11.06.2021 13.06.2021
Letný režim obecného úradu 09.06.2021 01.09.2021
SODB 2021 - dosčítanie 07.06.2021 14.06.2021
Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021 28.05.2021 13.06.2021
Režim obecnej knižnice 26.05.2021
Kontaktné miesto pre asistované sčítanie 02.05.2021 30.06.2021
Prevencia PZ SR: pomoc obetiam trestných činov 07.04.2021 31.12.2021
Krízový štáb obce 26.02.2019

Územný plán obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Územný plán obce 01.02.2017

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 01.06.2021 17.06.2021

OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie OZ 11.06.2021 18.06.2021

Odpad