Navigácia

Obsah


COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Manuál pre zvládnutie ochorenia COVID-19 01.02.2022
Aktuálne opatrenia v boji s COVID-19 21.06.2021

Oznamujeme občanom

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN o školských poplatkoch 29.11.2023 15.12.2023
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch 29.11.2023 15.12.2023
Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 29.11.2023 15.12.2023
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024 26.11.2023 15.12.2023
Poďakovanie starostky obce 31.10.2023 31.12.2023
Poďakovanie starostky obce 31.10.2023 31.12.2023
Nový formulár pre daňové priznanie 30.09.2023 01.02.2024
Krízový štáb obce 26.02.2019

Územný plán obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 1 11.11.2021 31.12.2025
Územný plán obce 01.02.2017 31.12.2025

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu na rok 2024 29.11.2023 15.12.2023

PHSR

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Strategický dokument PHSR 2021-2025 07.07.2022 31.12.2025

Odpad