Navigácia

Obsah


Dočasná úradná tabuľa OÚ Žilina

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie verejnou vyhláškou 02.06.2023 18.06.2023

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Manuál pre zvládnutie ochorenia COVID-19 01.02.2022
Aktuálne opatrenia v boji s COVID-19 21.06.2021

Oznamujeme občanom

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení písomnosti 29.05.2023 13.06.2023
Vývoz bioodpadu v roku 2023 23.03.2023 01.12.2023
Krízový štáb obce 26.02.2019

Územný plán obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 1 11.11.2021 31.12.2025
Územný plán obce 01.02.2017 31.12.2025

PHSR

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Strategický dokument PHSR 2021-2025 07.07.2022 31.12.2025

Odpad