Navigácia

Obsah

Späť

Územný plán obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie čistopisu Územného plánu obce Sklabiňa.

dokument na stiahnutie

VZN o záväzných častiach dokumentu

Vyvesené: 1. 2. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2025

Zodpovedá:

Späť