Navigácia

Obsah

Späť

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 1

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie čistopisu Územného plánu obce Sklabiňa v znení Zmien a doplnkov č. 1.

dokument na stiahnutie

VZN o záväzných častiach dokumentu

Vyvesené: 11. 11. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2025

Zodpovedá: Správca stránky

Späť