Navigácia

Obsah

Späť

Povinnosti v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva

Obecný úrad poskytol na zverejnenie interaktívnu prezentáciu o povinnostiach obce v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva, ktorá bola súčasťou prednášky zástupcu spoločnosti Brantner Fatra na zasadnutí OZ dňa 10.01.2018.

Vyvesené: 12. 1. 2018

Späť