Navigácia

Obsah

Späť

Strategický dokument PHSR 2021-2025

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sklabiňa na roky 2021 až 2025.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 7. 7. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2025

Zodpovedá: Správca stránky

Späť