erb 

Ak nechceš byť v živote bezmocný a mať strach, tak nebuď zbabelý a ľahostajný.

piatok, 24. február 2017

Meniny dnes oslavuje
Matej
Blahoželáme!

Informačný kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Aforizmy Jula Ondreja

Politika je špecifický prostriedok na čo najväčšie otupenie más ostrosťou tupcov ...


Predpoveď počasia


Kurzový lístok ECB

dátum: 23.02.2017

1 EUR = 1.0573 USD

1 EUR = 0.8463 GBP

1 EUR = 27.0210 CZK

1 EUR = 4.3080 PLN

1 EUR = 308.2100 HUF

Aktuality

22.02.2017 | Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Sklabiňa

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa poskytlo na zverejnenie pozvánku na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 24.03.2017 o 16:30 hod. v Obecnom dome.

15.02.2017 | Zrušenie VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie oznam o zrušení verejného obstarávania na zákazku Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV.

15.02.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

14.02.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov za elektrinu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

13.02.2017 | Plánované podujatia v roku 2017

Kultúrna komisia poskytla na zverejnenie zoznam plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2017.

13.02.2017 | VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie oznam o termíne otvorenia ponúk.

08.02.2017 | Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia kultúrnej komisie.

08.02.2017 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové zmluvy uzatvorené obcou.

01.02.2017 | Územný plán obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie čistopisu územného plánu obce Sklabiňa.

01.02.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú so spoločnosťou Slovak Telekom.

31.01.2017 | Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia kultúrnej komisie.

27.01.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 26.01.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 26.01.2017.

26.01.2017 | Zmluva o prevzatí dlhu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prevzatí dlhu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

26.01.2017 | Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh záverečného účtu obce a bilancie rozpočtového hospodárenia za rok 2016, ktorý bude schválený na februárovom zasadnutí OZ.

24.01.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

23.01.2017 | VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním na zákazku Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV.

17.01.2017 | Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o uložení zásielky pre Jozefa Nemca (ročník 1968), ktorú je možné vyzdvihnúť do 31.01.2017 počas úradných hodín v kancelárii úradu.

27.12.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 19.12.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 19.12.2016.

27.12.2016 | Harmonogram vývozu KO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2017.

24.12.2016 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

21.12.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecnej knižnice

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude 21.12.2016, 28.12.2016 a 04.01.2017 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.

21.12.2016 | Rozpočet obce na rok 2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie rozpočtu obce na rok 2017, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 19.12.2016 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu.

21.12.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia do kotolne ZŠ s MŠ.

20.12.2016 | VZN o záväzných častiach územného plánu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie VZN o záväzných častiach územného plánu obce, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 19.12.2016 a nadobudne právoplatnosť 04.01.2017.

20.12.2016 | Verejná vyhláška: Oznam o schválení VZN o záväzných častiach územného plánu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o schválení VZN o záväzných častiach územného plánu obce Sklabiňa.

20.12.2016 | Plán práce a plán zasadnutí OZ na prvý polrok 2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán práce a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2017.

20.12.2016 | Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2017.

19.12.2016 | Vianočný príhovor starostu obce

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor so želaním pokojného a šťastného prežitia vianočných sviatkov pre všetkých občanov Sklabine.

19.12.2016 | Oznam: organizácia práce obecného úradu počas vianočných sviatkov

Obecný úrad zverejnil informáciu o organizácii práce OcÚ počas vianočných sviatkov.

16.12.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

16.12.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na inzerciu v týždenníku MY Turčianske Noviny.

16.12.2016 | Oznam: stanovisko OÚ Žilina k súladu návrhu ÚPO so stavebným zákonom

Obecný úrad zverejnil stanovisko OÚ v Žiline k súladu návrhu územného plánu obce s § 25 stavebného zákona.

16.12.2016 | Oznam: pripomienkové konanie – ÚPO Turčianske Jaseno

Obecný úrad zverejnil oznámenie o začatí pripomienkového konania k zadaniu územného plánu obce Turčianske Jaseno.

13.12.2016 | Oznam: strategický dokument – tvorba a budovanie integrovaného dopravného systému v ŽSK

Obecný úrad zverejnil oznámenie o vypracovaní hodnotiacej správy strategického dokumentu - Stratégia tvorby a budovania dopravného systému v ŽSK. Písomné stanoviská verejnosti k dokumentu je možné doručiť do 02.01.2017 na odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Žiline. Verejné prerokovanie správy sa uskutoční 03.01.2017 v sídle ŽSK.

12.12.2016 | Zmluva o združenej dodávke elektriny

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o združenej dodávke elektriny uzatvorenú so spoločnosťou Stredoslovenská energetika.

11.12.2016 | Kronika obce Sklabiňa počas SNP

Obecný úrad sprístupnil na interaktívne prehliadanie kompletnú kroniku zachytávajúcu priebeh SNP v obci počas rokov 1944 a 1945. Digitalizáciu pamätnej knihy zabezpečilo vedenie ZO SZPB v Sklabini.

06.12.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov.

03.12.2016 | Oznam: prerušenie víkendovej uzávierky cesty I/18 v Strečne

Obecný úrad na základe výsledku operatívneho rokovania odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Martine oznamuje občanom, že víkendová uzávierka cesty I/18 v Strečne nebude v termíne od 03.12.2016 do 04.12.2016 realizovaná.

03.12.2016 | Rozpočet obce na rok 2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2017 v členení na hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 19.12.2016. Pre účely pripomienkového konania je k dispozícii návrh bežného rozpočtu v podrobnom členení na podpoložky. [ zaslanie pripomienky emailom ]

02.12.2016 | Plán práce a plán zasadnutí OZ na prvý polrok 2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrhy plánu práce a plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na prvý polrok 2017. Pripomienkové konanie trvá do 17.12.2016, dokumenty budú schválené na zasadnutí OZ dňa 19.12.2016. [ zaslanie pripomienky emailom ] .

01.12.2016 | VZN o záväzných častiach územného plánu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o záväzných častiach územného plánu obce, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 19.12.2016. [ zaslanie pripomienky emailom ]

01.12.2016 | Verejná vyhláška: Prerokovanie návrhu VZN o záväzných častiach územného plánu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o začiatku pripomienkového konania k návrhu VZN o záväzných častiach územného plánu obce Sklabiňa a schému záväzných častí ÚPO v mierke 1:10 000. Termín pre zaslanie pripomienok je do 11.12.2016, verejné prerokovanie sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2016.

29.11.2016 | Dohoda o splátkovom kalendári

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o splátkovom kalendári uzatvorenú s LKW-PNEU, s.r.o., Martin.

28.11.2016 | Správa o činnosti výboru ZO SZPB za rok 2016

Predseda ZO SZPB poskytol na zverejnenie správu o činnosti výboru ZO SZPB v Sklabini za rok 2016.

28.11.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku didaktických pomôcok pre MŠ.

26.11.2016 | Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať 03.12.2016 od 15:00 hod. v uliciach obce a následne v sále Obecného domu. O balíčky, občerstvenie pre deti aj dospelých aj príjemnú predvianočnú atmosféru bude postarané. Tešíme sa na vašu účasť.

26.11.2016 | Pozvánka na Vianočné trhy 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na Vianočné trhy 2016, ktoré sa budú konať 03.12.2016 od 12:00 hod. v sále Obecného domu. Evidencia záujemcov o predaj vianočných výrobkov bude prebiehať v kancelárii obecného úradu.

25.11.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za október 2016.

24.11.2016 | Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania

Obecný úrad poskytol na zverejnenie mandátnu zmluvu o zabezpečení verejného obstarávania pri výbere dodávateľa stavebných prác na projekt „Nájomný bytový dom 20 b. j. + technická vybavenosť“ uzatvorenú s Ing. I. Moravčíkom.

24.11.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 22.11.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 22.11.2016.

24.11.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 07.11.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 07.11.2016. Z dôvodu uplatnenia sistačného práva zo strany starostu nie je uznesenie právoplatné.

24.11.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku kancelárskych potrieb a vybavenia pre OcÚ a ZŠ s MŠ.

23.11.2016 | Aktualizácia fotogalérií

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie protipovodňových poldrov po vyčistení.

23.11.2016 | Oznam: ukončenie sezónneho vývozu odpadu v roku 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o ukončení sezónneho vývozu odpadu v roku 2016.

22.11.2016 | Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZPB

Výbor ZO SZPB pozýva občanov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2016 o 17:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného domu. pozvánka s programom

21.11.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

19.11.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

16.11.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že z technických príčin dňa 18.11.2016 nebude poskytovať služby občanom. Za pochopenie ďakujeme.

16.11.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

16.11.2016 | Informácia o zmene prevádzkových hodín obecnej knižnice

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica má s platnosťou od 16.11.2016 natrvalo zmenené prevádzkové hodiny - otvorená bude vždy v stredu od 14:00 do 17:00 hod.

11.11.2016 | Oznam: otvorenie predajne so zmiešaným tovarom

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o otvorení novej predajne v obci s uvedením otváracích hodín a doplnkových informácií.

08.11.2016 | Oznam: parkovanie počas vykonávania zimnej údržby

Obecný úrad poskytol na zverejnenie výzvu pre občanov za účelom zabezpečenia bezproblémového výkonu zimnej údržby v období 2016/2017.

08.11.2016 | Oznam: ukončenie sezónneho vývozu bioodpadu v roku 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o ukončení sezónneho vývozu bioodpadu v roku 2016.

03.11.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v kancelárii starostu dňa 07.11.2016 o 16:30 hod. V rámci programu bude ako jediný bod prejednaná kúpna zmluva na objekt bývalej MŠ a priľahlé pozemky.

03.11.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

03.11.2016 | Zmluva o autorských odmenách za vysielanie v miestnom rozhlase

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o autorských odmenách uzatvorenú so spoločnosťou SLOVGRAM.

27.10.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov nebude 28.10.2016 a 31.10.2016 poskytovať služby občanom. Za pochopenie ďakujeme.

27.10.2016 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prenájme nebytových priestorov v budove OcÚ uzatvorenú s Vladimírom Smolkom z Martina.

26.10.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 19.10.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 19.10.2016.

26.10.2016 | Obec v médiách: článok o rekonštrukcii zábradlia popri potoku

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o rekonštrukcii zábradlia popri potoku a renovácii koryta potoka uverejnený v online vydaní týždenníka MY Turčianske noviny.

21.10.2016 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

19.10.2016 | Oznam: plánované cvičenie DHZO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o plánovanom cvičení DHZO, ktoré sa uskutoční 23.10.2016 od 8:00 hod. pred obecným úradom.

19.10.2016 | Obec v médiách: reportáž o ekumenickej tryzne

Do sekcie obec v médiách bola pridaná rozšírená reportáž zo spomienkovej slávnosti od TV Turiec.

19.10.2016 | Oznam: pozvánka na stretnutie so zástupcami agentúry REALITY ALPIA

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na stretnutie so zástupcami realitnej agentúry s diskusiou o možnostiach výstavby rodinných domov v obci.

19.10.2016 | Oznam: úplná uzávierka cesty I/18 v Strečne

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečne z dôvodu plánovaných prác na skalnom brale.

19.10.2016 | Zápisnice zo zasadnutí športovej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predložené zápisnice zo zasadnutí športovej komisie.

19.10.2016 | Príkaz na uskutočnenie riadnej inventarizácie

Starosta obce poskytol na zverejnenie Príkaz na uskutočnenie riadnej inventarizácie za účelom zistenia skutočného stavu majetku obce ku koncu roku 2016.

17.10.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.10.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

17.10.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ.

17.10.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM uzatvorený s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy.

14.10.2016 | Oznam: prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.10.2016 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

14.10.2016 | Oznam: jesenné prázdniny 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Sklabini oznamuje rodičom žiakov a detí v ZŠ a MŠ, že od 28.10.2016 do 31.10.2016 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy budú pokračovať od 02.11.2016 (streda).

13.10.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

11.10.2016 | Fotografie z ekumenickej tryzny

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z ekumenickej tryzny, ktorá sa uskutočnila 02.10.2016.

11.10.2016 | Obec v médiách: reportáže o ekumenickej tryzne

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o ekumenickej tryzne uverejnený v týždenníku MY Turčianske noviny a reportáž TV Turiec.

11.10.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na urgentné vyčistenie protipovodňových poldrov na základe súpisu nevyhnutných úkonov.

05.10.2016 | VZN o podmienkach podnikania, predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o podmienkach podnikania, predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 19.10.2016. [ zaslanie pripomienky emailom ]

05.10.2016 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

05.10.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

03.10.2016 | Obec v médiách: článok o ekumenickej tryzne

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o ekumenickej tryzne uverejnený na informačnom portáli TERAZ.SK.

02.10.2016 | Blahoželanie k titulu majsterky sveta

Starosta obce poskytol na zverejnenie blahoželanie Alexandre Truchlíkovej, ktorá sa v septembri ako členka DEEP DANCE CLUB Martin v sardínskej Olbii stala majsterkou sveta v detských street dance formáciách.

02.10.2016 | Aktualizácia fotogalérií

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z uvítania detí do života, ktoré sa uskutočnilo 28.08.2016 a z nevyhnutného čistenia protipovodňových poldrov nad obcou, ktoré prebiehalo v mesiacoch august a september.

30.09.2016 | Príhovor starostu obce na ekumenickej tryzne

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na ekumenickej tryzne dňa 02.10.2016.

29.09.2016 | Ekumenická tryzna pri príležitosti 72. výročia popravy občanov Sklabine na Bukovinách

Starosta obce poskytol na zverejnenie pozvánku na ekumenickú tryznu spojenú s odhalením sochy obetiam fašizmu a pamätný list vydaný pri príležitosti 72. výročia popravy občanov Sklabine na Bukovinách a na pamiatku obyvateľov obce, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny pri bombardovaní Drážďan.

28.09.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

23.09.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 08.09.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 08.09.2016.

19.09.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 5 nových objednávok na dodávku tovarov a služieb.

14.09.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku materiálu a stavebné práce pri výstavbe oplotenia na miestnom cintoríne.

14.09.2016 | Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenú so spoločnosťou AGS, s.r.o., Prievidza.

13.09.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecnej knižnice

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude 14.09.2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.

08.09.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

07.09.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2016 o 18:00 hod. pozvánka s programom

06.09.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na náter a prevoz sochy na miestny cintorín.

06.09.2016 | Separovaný zber – výkup papiera a vývoz elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje, že dňa 16.09.2016 od 15:00 hod. sa pred obecným úradom uskutoční výkup papiera. Zároveň bude pristavený veľkokapacitný kontajner na elektroodpad, ktorý bude vyvezený 19.09.2016.

03.09.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

30.08.2016 | Príhovor starostu obce pri otvorení nového školského roku

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený pri slávnostnom otvorení školského roku 2016/2017.

30.08.2016 | Pozvánka na otvorenie školského roku 2016/2017

Obecný úrad oznamuje rodičom, že slávnostné zahájenie školského roku 2016/2017 v Základnej škole v Sklabini sa uskutoční 05.09.2016 (pondelok) o 08.00 hod. v priestoroch školy.

27.08.2016 | Fotografie z osláv 72. výročia SNP

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z osláv 72. výročia SNP, ktoré sa uskutočnili 26.08.2016.

26.08.2016 | Príhovor starostu obce na oslavách 72. výročia SNP

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na oslavách 72. výročia SNP na Bukovinách a pri pamätníku v Sklabini.

25.08.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

25.08.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku bezpečnostného systému.

24.08.2016 | Oznam: používanie vody z hydrantov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o podmienkach používania vody z podzemných hydrantov, ktorý obci zaslala Turčianska vodárenská spoločnosť.

24.08.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

23.08.2016 | Oslavy 72. výročia SNP: Beh v srdci SNP 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oficiálny plagát pretekov Beh v srdci SNP 2016, ktoré sa uskutočnia 28.08.2016 o 10:00 hod. pri príležitosti osláv 72. výročia SNP.

23.08.2016 | Zmluva o splátkovom úvere

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o splátkovom úvere uzatvorenú s Consumer Finance Holding, a.s., Kežmarok.

22.08.2016 | Oslavy 72. výročia SNP: Divadelné predstavenie Dvaja

Obecné zastupiteľstvo pri príležitosti 72. výročia osláv SNP pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Dvaja v podaní Divadelného súboru Za Váhom Lipovec, ktoré sa uskutoční 26.08.2016 o 18:00 hod. v sále Obecného domu.

22.08.2016 | Oslavy 72. výročia SNP: program osláv

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku s programom osláv 72. výročia SNP, ktoré sa uskutočnia 26.08.2016 od 15:00 hod. pri soche partizána a pri pamätníku na obecnom cintoríne.

19.08.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 10.08.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 10.08.2016.

19.08.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku zostavy skríň pre ZŠ.

15.08.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 7 nových objednávok na dodávku tovarov a služieb.

14.08.2016 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 4 nové zmluvy uzatvorené obcou.

14.08.2016 | Zápisnice zo zasadnutí komisií v rámci obecného zastupiteľstva

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predložené zápisnice zo zasadnutí komisií v rámci obecného zastupiteľstva.

05.08.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

02.08.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ.

30.07.2016 | Poďakovanie za pomoc pri opravách v objekte ZŠ s MŠ

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, členom DHZ a zainteresovaným občanom za pomoc pri rekonštrukčných prácach, ktoré počas prázdnin prebiehajú v objekte ZŠ s MŠ.

28.07.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci uzatvorený so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

27.07.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku a montáž koberca a linolea v objekte ZŠ s MŠ.

25.07.2016 | VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 10.08.2016. [ zaslanie pripomienky emailom ]

21.07.2016 | Zmluva o zabezpečení triedeného zberu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o zabezpečení triedeného zberu zložiek odpadu uzatvorenú s Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

19.07.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecnej knižnice

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude 20.07.2016 a 27.07.2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Za porozumenie ďakujeme.

19.07.2016 | Darovacia zmluva – didaktický softvér pre ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu na didaktický softvér pre ZŠ uzatvorenú s Centrom vedecko-technických informácií SR.

13.07.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na mechanické vyčistenie koryta potoka.

04.07.2016 | Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2016

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2016.

04.07.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na renováciu parkiet v triedach ZŠ.

04.07.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za apríl a máj 2016.

29.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

24.06.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 15.06.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 15.06.2016.

22.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

22.06.2016 | Plán práce a plán zasadnutí OZ na druhý polrok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plán práce a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2016.

21.06.2016 | Záznam o výsledku kontroly č. 1/2016

Hlavný kontrolór obce po rokovaní s obecným úradom poskytol na zverejnenie návrh záznamu o výsledku kontroly č. 1/2016, stanovisko obecného úradu k návrhu, zápisnicu o prerokovaní návrhu, návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a finálnu verziu záznamu o výsledku kontroly č. 1/2016.

21.06.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na urgentné vyčistenie protipovodňových poldrov.

15.06.2016 | Fotografie z osláv Medzinárodného dňa detí

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnili 11.06.2016.

14.06.2016 | Územný plán obce: vyhodnotenie pripomienkového konania

Obecný úrad poskytol na zverejnenie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu územného plánu obce, ktoré spracovala Ing. arch. Mendelová.

14.06.2016 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii osláv Medzinárodného dňa detí

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, zainteresovaným občanom a sponzorom za pomoc pri organizácii osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnili dňa 11.06.2016.

14.06.2016 | Zisťovanie záujmu o lekcie Zumba Fitness

Obecný úrad poskytol na zverejnenie propagačný plagát pre účely zistenia záujmu o tanečné lekcie Zumba Fitness v Sklabini.

14.06.2016 | Fotografie zo Slovenského pohára minikár

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z pretekov minikár, ktoré sa uskutočnili 11.06.2016 a 12.06.2016.

14.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

14.06.2016 | Rozhodnutie RÚVZ o prevádzke ZŠ s MŠ a ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozhodnutie RÚVZ v Martine o prevádzke ZŠ s MŠ a ŠJ na dobu neurčitú.

14.06.2016 | Oznam: strategický dokument – RIÚS Žilinského kraja (zmena a doplnok č. 1)

Obecný úrad zverejnil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (zmena a doplnok č. 1). Písomné stanoviská verejnosti k dokumentu je možné doručiť do 29.06.2016 na odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Žiline.

14.06.2016 | Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozpočtové opatrenie č. 1/2016.

13.06.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

07.06.2016 | Informácia o dočasnom prerušení prevádzky obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie nebude dňa 08.06.2016 poskytovať služby občanom. Za pochopenie ďakujeme.

07.06.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorený so spoločnosťou AGS, s.r.o., Prievidza.

07.06.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

07.06.2016 | Príhovor: V spätnom zrkadle (2)

Starosta obce poskytol na zverejnenie svoj príhovor „V spätnom zrkadle (2)“ k aktuálnemu dianiu v obci.

02.06.2016 | Oznam: strategický dokument – ÚPO Turčianske Jaseno

Obecný úrad zverejnil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - územný plán obce Turčianske Jaseno. Písomné stanoviská verejnosti k dokumentu je možné doručiť do 17.06.2016 na odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Martine.

01.06.2016 | Deň detí 2016

Starosta obce blahoželá všetkým deťom k ich sviatku!!!

01.06.2016 | Oznam: údržba trávnatých plôch v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o povinnosti kosiť a udržiavať trávnaté plochy v obci, nakoľko porušením zákona sa každý vlastník alebo nájomca pozemku vystavuje riziku pokuty a navyše semená a výtrusy zo zaburinených pozemkov zvyšujú zdravotné riziká pri alergikoch, deťoch a starších občanoch.

01.06.2016 | Slovenský pohár v pretekoch minikár

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plagát pretekov, vrátane povolenia a rozhodnutia Okresného úradu v Martine o úplnej uzávierke cesty III/2132 medzi obcami Sklabiňa a Sklabinský Podzámok z dôvodu konania Slovenského pohára minikár v dňoch 11.06.2016 a 12.06.2016.

01.06.2016 | Žiadosť RÚVZ: prevádzka ZŠ s MŠ na dobu neurčitú

Obecný úrad poskytol na zverejnenie žiadosť adresovanú RÚVZ týkajúcu sa povolenia prevádzky ZŠ s MŠ na dobu neurčitú.

01.06.2016 | Zápisnica RÚVZ: hygienická previerka v objekte ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu RÚVZ z hygienickej previerky v objekte ZŠ s MŠ vykonanej 24.05.2016.

30.05.2016 | Obec v médiách: článok o dopadoch mliečnej krízy na družstvo v Sklabini

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o dopadoch mliečnej krízy na poľnohospodárske družstvo v Sklabini uverejnený v týždenníku MY Turčianske noviny. Starosta obce poskytol na zverejnenie svoje stanovisko k uvedenej problematike.

30.05.2016 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

27.05.2016 | Prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o prerušení prevádzky MŠ počas letných prázdnin z dôvodu naplánovaných opráv a čerpania dovolenky.

27.05.2016 | Deň detí 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o organizačnom, technickom a personálnom zabezpečení osláv MDD, ktoré sa uskutočnia dňa 11.06.2016 od 11:00 hod. na futbalovom štadióne.

27.05.2016 | VZN o verejnom poriadku na území obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie VZN o verejnom poriadku na území obce.

26.05.2016 | Oznam: rozšírenie anténneho systému mobilnej siete

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o realizácii stavebných prác na rozšírení anténneho systému mobilnej telefonickej siete v katastri obce.

25.05.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 18.05.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 18.05.2016.

24.05.2016 | Darovacia zmluva – financie na organizáciu MDD

Obecný úrad poskytol na zverejnenie darovaciu zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na organizáciu osláv MDD uzatvorenú s UPS Sklabiňa.

22.05.2016 | Oznam: kosenie pozemkov v intraviálne obce

Obecný úrad oznamuje, že v zmysle príslušného zákona sú občania povinní v intraviláne obce udržiavať svoje pozemky upravené, čisté a pokosené (minimálne 4–6 krát počas vegetačného obdobia). Od roku 2016 sa bude nedodržiavanie týchto povinností pokutovať.

20.05.2016 | Dôležité oznamy pre občanov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o novom systéme evidencie psov, rekonštrukcii zábradlia popri potoku Cedron, úprave režimu parkovania pred obecným úradom a výkone geodetických prác v obci.

20.05.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 3 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

13.05.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

13.05.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 5 nových objednávok na dodávku tovarov a služieb.

10.05.2016 | Obec v médiách: článok o oslavách ukončenia druhej svetovej vojny

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o oslavách ukončenia 2. svetovej vojny uverejnený v týždenníku MY Turčianske noviny.

10.05.2016 | Fotografie z osláv ukončenia 2. svetovej vojny

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z osláv ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili 05.05.2016.

09.05.2016 | Príhovor starostu obce pri príležitosti Dňa matiek

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor ku Dňu matiek.

09.05.2016 | Oznam: začatie správneho konania – žiadosť PD Sklabiňa

Obecný úrad zverejnil oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so žiadosťou PD Sklabiňa o predĺženie platnosti súhlasu na pasenie, napájanie a ustajnenie hospodárskych zvierat na území NP Veľká Fatra a jeho ochranného pásma. Ústne pojednávanie sa uskutoční 11.05.2016 o 9:00 hod. na Okresnom úrade v Martine.

08.05.2016 | Príhovor predsedu základnej organizácie SZPB na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sklabini poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bol prednesený na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

08.05.2016 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ a zainteresovaným občanom za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili dňa 05.05.2016.

08.05.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na inzerciu v týždenníku MY Turčianske Noviny.

05.05.2016 | Príhovor starostu obce na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na oslavách 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

05.05.2016 | Pracovná ponuka: pedagogický pracovník s rozšírenou kvalifikáciou pre výučbu AJ

Obec Sklabiňa prijme do pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Sklabiňa na plný úväzok s nástupom od 01.09.2016 kvalifikovaného pedagogického zamestnanca pre primárne vzdelávanie s rozšírenou kvalifikáciou na vyučovanie anglického jazyka. Požadované kvalifikačné predpoklady sú v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom zasielajte na adresu: zssmssklabina@gmail.com (bližšie informácie na číslach 043/4262255 alebo 043/4262186).

05.05.2016 | Príhovor: V spätnom zrkadle (2)

Starosta obce poskytol na zverejnenie svoj príhovor „V spätnom zrkadle (1)“ k aktuálnemu dianiu v obci.

04.05.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na nákladné prepravné služby.

02.05.2016 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 4 nové zmluvy uzatvorené obcou.

02.05.2016 | Pozvánka na zápis detí do MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ poskytla na zverejnenie informáciu o zápise detí do materskej školy na školský rok 2016/2017, ktorý sa bude prebiehať od 03.05.2016 do 20.05.2016.

02.05.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na prípravné zemné práce na opravu miestnych komunikácií a opravu živičného povrchu miestnych komunikácií.

26.04.2016 | Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na oslavy a program osláv 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 05.05.2016 od 16:00 hod. pri soche partizána a pri pamätníku na obecnom cintoríne.

26.04.2016 | Oznam: montáž meračov rýchlosti v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o montáži certifikovaných meračov rýchlosti na obidvoch vstupoch do obce, ktorá bola realizovaná za účelom zlepšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

26.04.2016 | Oznam: zmluvy o zálohových platbách za vodné a stočné

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o možnosti dňa 28.04.2016 od 14:00 do 18:00 hod. uzavrieť zmluvu o zálohových platbách za vodné a stočné, ktorú budú priamo v priestoroch obecného úradu organizačne zabezpečovať pracovníci vodárenskej spoločnosti.

26.04.2016 | Oznam: štatistické zisťovanie v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o anonymnom štatistickom zisťovaní, ktoré budú v priebehu tohto týždňa v obci vykonávať pracovníci Štatistického úradu SR.

25.04.2016 | Oznam: zber elektroodpadu v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o zbere elektroodpadu a výkupe papiera, ktorý sa uskutoční 28.04.2016 o 15:00 hod. pred obecným úradom. Veľkokapacitný kontajner na elektroodpad bude k dispozícii do 29.04.2016.

25.04.2016 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 4 nové zmluvy uzatvorené obcou.

25.04.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 4 nové objednávky na dodávku tovarov a služieb.

14.04.2016 | Príhovory vojenských diplomatov z osláv 71. výročia oslobodenia obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie lokalizované verzie príhovorov, ktoré na oslavách predniesli vojenský atašé Rumunskej republiky plk. Horia-Emanuel Mocioc a vojenský atašé Francúzska pplk. Marc Forterre.

14.04.2016 | Televízna reportáž z osláv 71. výročia oslobodenia Sklabine

Obecný úrad poskytol na zverejnenie online verziu spravodajstva TV Turiec z 13.04.2016, v ktorej je zahrnutá reportáž z osláv 71. výročia oslobodenia obce.

13.04.2016 | Poďakovanie za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia oslobodenia Sklabine

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ a zainteresovaným občanom za pomoc pri organizácii osláv 71. výročia oslobodenia obce, ktoré sa uskutočnili dňa 11.04.2016.

11.04.2016 | Príhovor starostu obce na oslavách 71. výročia oslobodenia obce

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na oslavách 71. výročia oslobodenia obce pri pamätníku v Sklabini a pamätný list vydaný pri príležitosti 71. výročia.

11.04.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 7 nových objednávok na dodávku tovarov a služieb.

05.04.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za marec 2016.

04.04.2016 | Oslavy 71. výročia oslobodenia obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na oslavy 71. výročia oslobodenia Sklabine, ktoré sa uskutočnia 11.04.2016 od 16:00 hod. pri pamätníku v areáli ZŠ s MŠ a na obecnom cintoríne.

04.04.2016 | Pozvánka na zápis žiakov do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ poskytla na zverejnenie pozvánku na zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční 14.04.2016 od 13:00 do 17:00 hod. v budove školy.

04.04.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na drvenie a štiepkovanie dreva, pozametanie obecnej komunikácie a opravu prístupovej cesty k IBV Hradečnica.

01.04.2016 | Blahoželanie pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov

Starosta obce poskytol na zverejnenie blahoželanie pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí pracujú pre školské zariadenia v obci.

01.04.2016 | Obnovenie činnosti ZO SZPB v Sklabini

Starosta obce poskytol na zverejnenie informáciu o obnovení činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sklabini a o voľbe nového vedenia, ktorá sa uskutočnila na členskej schôdzi dňa 18.03.2016.

01.04.2016 | Rozpis zápasov – futbalové družstvo mužov (jar 2016)

Manažér TJ Družstevník Sklabiňa poskytol na zverejnenie rozlosovanie jarnej časti pre futbalové družstvo mužov.

30.03.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 16.03.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 16.03.2016.

29.03.2016 | Oznam: jarná brigáda na cintoríne

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvanie na brigádu súvisiacu s jarným upratovaním a prípravou areálu miestneho cintorína na oslavy oslobodenia obce.

24.03.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku uhlia do kotolne ZŠ s MŠ, revíziu elektroinštalácie s vypracovaním revízneho plánu a vypracovanie geometrických plánov.

23.03.2016 | Oznam: nový systém správy cintorína

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o príprave nového systému správy cintorína a evidencie hrobových miest s výzvou občanom na súčinnosť.

23.03.2016 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

21.03.2016 | Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Sklabiňa

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa poskytlo na zverejnenie pozvánku na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 15.04.2016 o 16:30 hod. v Obecnom dome.

18.03.2016 | Oznam: jarné upratovanie v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o organizačnom zabezpečení jarného upratovania.

18.03.2016 | Oznam: veľkonočné prázdniny 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Sklabini oznamuje rodičom žiakov a detí v ZŠ a MŠ, že od 24.03.2016 do 29.03.2016 sú jarné prázdniny. Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy budú pokračovať od 30.03.2016 (streda).

18.03.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na žiarivky do divadelného osvetlenia v kultúrnej sále, na dodávku daňových tlačív a na výrub stromov na miestnom cintoríne.

14.03.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za január a február 2016.

11.03.2016 | Odpadové hospodárstvo - finančná bilancia

Obecný úrad na základe podnetov od občanov poskytol na zverejnenie interaktívnu finančnú bilanciu odpadového hospodárstva v roku 2016.

11.03.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku odbornej publikácie pre referentku PaM.

10.03.2016 | Oznam: ponuka priestorov na prenájom

Obecný úrad poskytol na zverejnenie ponuku na prenájom nebytových priestorov v budove tribúny na futbalovom štadióne.

10.03.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.03.2016 o 16:30 hod. pozvánka s programom

10.03.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku repasovaných tonerov do multifunkčného zariadenia v MŠ.

09.03.2016 | Divadelné predstavenie Múdry Maťko a blázni

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na divadelné predstavenie Múdry Maťko a blázni, ktoré sa uskutoční dňa 13.03.2016 od 15:00 hod. v sále Obecného domu pri príležitosti MDŽ.

07.03.2016 | Poďakovanie za organizačné zabezpečenie Volieb do NR SR 2016

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ za organizačné zabezpečenie Volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnili dňa 05.03.2016.

07.03.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na divadelné predstavenie pri príležitosti MDŽ a na dodávku repasovaných tonerov do tlačiarne.

06.03.2016 | Výsledky parlamentných volieb 2016

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie poskytla na zverejnenie výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom okrsku Sklabiňa.

04.03.2016 | Voľby do NR SR 2016 – informácie pre voliča

V zmysle zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR sa dňa 05.03.2016 od 7:00 do 22:00 hod. uskutočnia vo volebnom okrsku č. 1 voľby do NR SR – volebná miestnosť je zriadená v kultúrnej sále obecného domu. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej komisii predložením občianskeho preukazu. Následne mu okrsková komisia odovzdá hlasovacie lístky spolu s obálkou a on ich prevzatie potvrdí vlastnoručným podpisom. Zmenou oproti predchádzajúcim voľbám je, že volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené do zapečatenej schránky určenej na tento účel. V prípade, že tak volič neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta vo výške 33 eur.
Obecný úrad v Sklabini verí, že voľby v obci budú prebiehať zodpovedne, slušne, demokraticky a v zmysle zákonov.

02.03.2016 | VZN o verejnom poriadku na území obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o verejnom poriadku na území obce, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 16.03.2016. [ zaslanie pripomienky emailom ]

25.02.2016 | Oznam: jarné prázdniny 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Sklabini oznamuje rodičom žiakov a detí v ZŠ a MŠ, že od 29.02.2016 do 04.03.2016 sú jarné prázdniny. Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude pokračovať od 07.03.2016 (pondelok).

25.02.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tlačív pre ZŠ.

23.02.2016 | Zámer prenájmu obecného majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer prenajať obecné pozemky PD „SNP“ v Sklabini. [ zaslanie pripomienky emailom ]

22.02.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku repasovaných tonerov do tlačiarní a na dodávku uhlia do kotolne OcÚ a do kotolne ZŠ s MŠ.

13.02.2016 | Obecný občasník Sklabiňa Nahlas – číslo 1/2016

Starosta obce poskytol na zverejnenie interaktívnu online verziu prvého čísla informačného občasníka Sklabiňa Nahlas.

11.02.2016 | Obec v médiách: článok o renovácii budovy ZŠ

Do sekcie obec v médiách bol pridaný článok o renovácii budovy ZŠ s MŠ uverejnený v online vydaní týždenníka MY Turčianske noviny.

11.02.2016 | Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu VO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie mandátnu zmluvu na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ uzatvorenú so STUDNICA, n.o., Bratislava.

10.02.2016 | PHSR obce 2015-2025 - kompletná dokumentácia

Obecný úrad poskytol na zverejnenie elektronickú verziu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sklabiňa na obdobie 2015-2025.

09.02.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na vypracovanie PHSR obce na obdobie 2015-2025 a na konzultačné služby v oblasti PaM.

09.02.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorený so spoločnosťou AGS, s.r.o., Prievidza.

02.02.2016 | Zmluva o poskytovaní údajov z evidencie SHR

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dohodu o poskytovaní údajov pre register starobného dôchodkového poistenia z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorenú so Sociálnou poisťovňou.

01.02.2016 | Karneval 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 05.02.2016 od 16:00 hod. v sále Obecného domu.

01.02.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku úradných tlačív a kancelárskych potrieb.

30.01.2016 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 22.01.2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 22.01.2016.

29.01.2016 | Oznam: Priestor pre občiansku inzerciu

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o zriadení informačno-inzertnej tabule pre občanov v budove obecného úradu.

29.01.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku stravných kupónov pre zamestnancov OcÚ a na dodávku uhlia do kotolne OcÚ a do kotolne ZŠ s MŠ.

29.01.2016 | Prehľad došlých faktúr

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad došlých faktúr za december 2015.

27.01.2016 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prenájme nebytových priestorov v budove OcÚ uzatvorenú so spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica.

27.01.2016 | Informácia o množstve a štruktúre odpadu vyprodukovaného v obci za rok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o množstve a štruktúre odpadu vyprodukovaného v obci za rok 2015, ktorá bola vypracovaná na základe rekapitulácie vývozov od spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

27.01.2016 | Informačný leták - Slovenské komorné divadlo

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informačný leták Slovenského komorného divadla v Martine s inscenáciami na najbližšie obdobie. V prípade záujmu o návštevu predstavenia stačí zaslať meno, priezvisko a počet požadovaných vstupeniek na nasledovné adresy: Kontrabas (04.02.2016) | Blackbird (09.02.2016) | Vtedy v Bratislave (13.02.2016).

27.01.2016 | Rozhodnutia o povolení na výrub drevín

Obecný úrad poskytol na zverejnenie povolenia na výrub drevín v areáli cintorína a v areáli ZŠ s MŠ a bývalej MŠ, ktoré boli vystavené na základe žiadostí s podnetmi od občanov.

26.01.2016 | Oznam od pedagógov ZŠ s MŠ

Pedagogickí pracovníci ZŠ s MŠ v Sklabini sa rozhodli ukončiť ostrý štrajk. Na základe tohto rozhodnutia sa od 27.01.2016 opäť začne riadny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole, materskej škole, školskom klube detí a riadna prevádzka školskej jedálne. Zároveň rodičom a deťom ďakujú za pochopenie a podporu.

26.01.2016 | Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie dodatku č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi.

26.01.2016 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní audítorských služieb na obdobia 2016 až 2017 uzatvorenú s Ing. J. Adamkovičom.

26.01.2016 | Zákonný audit hospodárenia obce za rok 2015

Obecný úrad na základe ukončenia zákonného auditu za predošlé obdobie poskytol na zverejnenie správu audítora za rok 2015.

26.01.2016 | Zverejnenie LV a stavebného povolenia na nájomné byty

Obecný úrad poskytol na zverejnenie list vlastníctva č. 1158 a stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy MŠ na nájomný bytový dom – 11 b. j. v Sklabini“ vydané spoločnosti AGS, s.r.o., Prievidza.

23.01.2016 | List rodičom od pedagógov ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie list rodičom od pedagógov ZŠ s MŠ súvisiaci s vyhlásením štrajkovej pohotovosti a vstupom do ostrého štrajku učiteľov.

19.01.2016 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2016 o 15:30 hod. pozvánka s programom

19.01.2016 | Oznam: tlačivo žiadosti o zníženie dane z nehnuteľností

Obecný úrad v súvislosti s prípravou na spracovanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností fyzických osôb poskytol na zverejnenie tlačivo žiadosti o zníženie dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

12.01.2016 | Objednávka

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonera do multifunkčného zariadenia.

08.01.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonerov do multifunkčného zariadenia a združenú objednávku na kancelárske potreby na rok 2016 pre všetky útvary.

07.01.2016 | Rokovací poriadok a zásady odmeňovania poslancov OZ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálne znenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a platné zásady odmeňovania poslancov.

07.01.2016 | Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie aktuálne znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

07.01.2016 | Návrh záverečného účtu obce za rok 2015

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh záverečného účtu obce a bilancie rozpočtového hospodárenia za rok 2015, ktorý bude schválený na januárovom zasadnutí OZ.

04.01.2016 | Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu dodatku č. 2 k VZN o nakladaní s odpadmi, ktorý bude schválený na januárovom zasadnutí OZ.

04.01.2016 | Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015.

04.01.2016 | Objednávky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávky na dodávku uhlia do kotolne OcÚ a do kotolne ZŠ s MŠ.

04.01.2016 | Harmonogram vývozu KO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2016.


archív oznámení: 2015 | 2014


Fotografie © Nikola Šupenová | posledná aktualizácia obsahu: 22.02.2017 14:45 | správca stránky