Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 651
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Správy

30.11.2017

Nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch

Upozornenie obecného úradu na nedoplatky na daniach a poplatkoch.

Detail

30.11.2017

Parkovanie automobilov v zimnom období

Výzva na parkovanie na súkromných pozemkoch za účelom lepšej plynulosti zimnej údržby komunikácií.

Detail

07.11.2017

Periodická skúška sirén – oznam

Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Martine oznamuje občanom, že 10.11.2017 o 12:00 hod. prebehne v obci pravidelné preskúšanie elektromotorickej sirény civilnej ochrany dvojminútovým stálym tónom.

Detail

26.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Predsedníčka stavebnej komisie poskytla na zverejnenie zápisnicu zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 13.10.2017.

Detail

25.10.2017

Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce – formuláre

Obecný úrad poskytol pre subjekty uchádzajúce sa o dotáciu z rozpočtu elektronické formuláre pre zjednodušenie vyhotovenia žiadosti.

Detail

Kalendár akcií