Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 649
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Správy

10.05.2018

Výzva pre majiteľov pozemkov

Obecný úrad vyzýva majiteľov zaburinených pozemkov k zvýšenej starostlivosti o svoje nehnuteľnosti, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť a v prípade porušenia ustanovení zákona hrozia sankcie. Vzhľadom na veľký počet pozemkov, na ktorých burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame týmto k urýchlenému odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkou hrozbou zaburinenia je aj šírenie alergénov, ktoré môžu najmä deťom a starším občanom spôsobovať veľké zdravotné riziká.

Detail

04.04.2018

Výzva na dodržiavanie verejného poriadku

Vzhľadom na množiace sa sťažnosti upozorňujeme majiteľov psov, aby na svoje psy dohliadali a zabraňovali znečisťovaniu verejných priestranstiev a súkromných pozemkov svojich susedov psími exkrementmi. V zmysle platného VZN o chove psov č. 1/2014 je každý majiteľ psa povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, inak sa dopustí priestupku voči verejnému poriadku a zo strany obce mu môže byť uložená pokuta až do výšky 16,50 €.

Detail

22.03.2018

Informačný leták OZ Brieždenie

Obecný úrad na základe dohody o spolupráci poskytol na zverejnenie informačný leták OZ Brieždenie, ktoré je prevádzkovateľom zariadenia pre seniorov POKOJ.

Detail

07.03.2018

Prerušenie prevádzky - pobočka Slovenskej pošty

Obecný úrad na základe informácie od zástupcu Slovenskej pošty oznamuje občanom, že v dňoch 08.03.2018 a 09.03.2018 bude pošta z technických príčin zatvorená.

Detail

17.01.2018

Zimná údržba v obci

Obecný úrad žiada občanov, aby pri odhŕňaní snehu z vlastných dvorov z bezpečnostných dôvodov nehádzali sneh na už odhrnuté miestne komunikácie. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

Kalendár akcií

21.07.2018

Posolstvo piesní Slovensku a svetu

OZ Hradečnica a FS Sklabiňa pozývajú všetkých na 6. ročník podujatia Posolstvo piesní Slovensku a svetu, ktoré sa uskutoční 21.07.2018 od 12:00 hod. na Sklabinskom hrade. V prípade nepriaznivého počasie bude akcia prebiehať v kultúrnej sále obecného domu v Sklabini.

Detail