Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 649
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Správy

10.02.2018

Pomôžme Terezke Gajdošíkovej

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem pomôcť rodičom Terezky Gajdošíkovej, že číslo účtu pre zaslanie ľubovoľného finančného prostriedku je k dispozícii na obecnom úrade.

Detail

17.01.2018

Zimná údržba v obci

Obecný úrad žiada občanov, aby pri odhŕňaní snehu z vlastných dvorov z bezpečnostných dôvodov nehádzali sneh na už odhrnuté miestne komunikácie. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

28.12.2017

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v roku 2018

Do sekcie Odpad na úradnej tabuli bol pridaný kompletný harmonogram vývozov komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2018.

Detail

30.11.2017

Nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch

Upozornenie obecného úradu na nedoplatky na daniach a poplatkoch.

Detail

30.11.2017

Parkovanie automobilov v zimnom období

Výzva na parkovanie na súkromných pozemkoch za účelom lepšej plynulosti zimnej údržby komunikácií.

Detail

Kalendár akcií