Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 648
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Správy

16.08.2017

Petícia za osadenie značky Zákaz státia (B33) na ceste do doliny

Zverejnenie petície občanov za osadenie dopravnej značky a vyjadrenie DI OR PZ Martin.

Detail

19.07.2017

Renovácia vojnových hrobov - informácie o vyšetrovaní

Obecný úrad poskytol na zverejnenie správy z administratívnej finančnej kontroly a z miestnej finančnej kontroly, ktoré v obci realizovali pracovníci sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR na základe anonymného podnetu skupiny občanov.

Detail

02.06.2017

Oznam: údržba trávnatých plôch v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o povinnosti kosiť a udržiavať trávnaté plochy v obci, nakoľko porušením zákona sa každý vlastník alebo nájomca pozemku vystavuje riziku pokuty až do výšky 100 €.

Detail

28.05.2017

Nové sadzby obecných poplatkov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad obecných poplatkov, ktorý vstúpi do platnosti 01.06.2017.

Detail

28.04.2017

Oznam: založenie KST Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o založení Klubu slovenských turistov v Sklabini, ktorého cieľom je organizovať turistické podujatia pre občanov a podieľať sa na vytváraní podmienok pre táborenie a pobyt v prírode.

Detail

Kalendár akcií

25.08.2017

Okresné oslavy 73. výročia SNP

Obec Sklabiňa a ZO SZPB Sklabiňa pozývajú na okresné oslavy 73. výročia SNP, ktoré sa uskutočnia 25. augusta 2017.

Detail

26.08.2017

Sklabinské hradné slávnosti - 490. výročie príchodu Révaiovcov

Občianske združenie Donjon vás pozýva na Sklabinské hradné slávnosti, ktoré sa pri príležitosti 490. výročia príchodu Révaiovcov uskutočnia 26. augusta 2017.

Detail