erb 

Ak nechceš byť v živote bezmocný a mať strach, tak nebuď zbabelý a ľahostajný.

piatok, 23. jún 2017

Meniny dnes oslavuje
Sidónia
Blahoželáme!

Informačný kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Aforizmy Jula Ondreja

Mnoho ľudí kleslo hlboko pod hlboko ...


Predpoveď počasia


Kurzový lístok ECB

dátum: 22.06.2017

1 EUR = 1.1169 USD

1 EUR = 0.8817 GBP

1 EUR = 26.2700 CZK

1 EUR = 4.2402 PLN

1 EUR = 309.2200 HUF

Aktuality

19.06.2017 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 5 nových zmlúv uzatvorených obcou.

19.06.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2017 o 16:30 hod. pozvánka s programom

15.06.2017 | Oznam: vakcinácia psov

Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok 15.06.2017 sa v čase od 17:00 hod. pred obecným domom uskutoční vakcinácia psov proti besnote a iným infekčným ochoreniam. Cena vakcinácie besnoty je 5 €. Je potrebné priniesť so sebou očkovací preukaz zvieraťa.

12.06.2017 | Oznam: úhrada cirkevného príspevku

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania Turčianske Jaseno oznamuje svojim členom, že v stredu 14.06.2017 bude v čase od 15:00 do 17:00 hod. možné zaplatiť cirkevný príspevok na obecnom úrade.

05.06.2017 | Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017

Hlavný kontrolór obce poskytol na zverejnenie návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2017, ktorý bude schválený na zasadnutí OZ dňa 21.06.2017.

02.06.2017 | Oznam: údržba trávnatých plôch v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o povinnosti kosiť a udržiavať trávnaté plochy v obci, nakoľko porušením zákona sa každý vlastník alebo nájomca pozemku vystavuje riziku pokuty až do výšky 100 €.

31.05.2017 | Oznam: úhrada cirkevného príspevku

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania Turčianske Jaseno oznamuje svojim členom, že v pondelok 05.06.2017 bude v čase od 12:30 do 15:00 hod. možné zaplatiť cirkevný príspevok na obecnom úrade.

30.05.2017 | Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia kultúrnej komisie.

26.05.2017 | Smernica pre činnosť ZPOZ v Sklabini

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie smernice upravujúcej činnosť Zboru pre občianske záležitosti v obci, ktorá bolo schválená na zasadnutí OZ dňa 17.05.2017.

26.05.2017 | Nové sadzby obecných poplatkov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad obecných poplatkov, ktorý vstúpi do platnosti 01.06.2017.

22.05.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 17.05.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 17.05.2017.

18.05.2017 | VZN o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie VZN o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 17.05.2017.

16.05.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2017 o 16:30 hod. pozvánka s programom

03.05.2017 | Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na oslavy 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 09.05.2017 od 17:00 hod. pri soche partizána v areáli ZŠ s MŠ.

02.05.2017 | VZN o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce, ktoré bude schválené na zasadnutí OZ dňa 17.05.2017. [ zaslanie pripomienky emailom ]

28.04.2017 | Komunálne voľby 2017 - informácia pre voliča

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14.10.2017.

28.04.2017 | Oznam: založenie KST Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o založení Klubu slovenských turistov v Sklabini, ktorého cieľom je organizovať turistické podujatia pre občanov a podieľať sa na vytváraní podmienok pre táborenie a pobyt v prírode.

27.04.2017 | Stavanie mája

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30.04.2017 od 19:00 hod. pri obecnom dome. Po postavení mája bude nasledovať zábava s kapelou DJIPS, o občerstvenie je postarané.

19.04.2017 | Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie.

13.04.2017 | Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh zmluvy pre poistenie hrobov a náhrobkov na miestnom cintoríne uzatvorený s Komunálnou poisťovňou.

13.04.2017 | Fotografie z osláv 72. výročia oslobodenia obce

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie fotografie z osláv 72. výročia oslobodenia obce, ktoré sa uskutočnili 11.04.2017.

13.04.2017 | Oznam: veľkonočné prázdniny 2017

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Sklabini oznamuje rodičom žiakov a detí v ZŠ a MŠ, že od 13.04.2017 do 18.04.2017 sú jarné prázdniny. Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy budú pokračovať od 19.04.2017 (streda).

12.04.2017 | Divadelné predstavenie Lýsistrata

Obecné zastupiteľstvo pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Lýsistrata v podaní Žabokreckého ochotníckeho divadla, ktoré sa uskutoční 15.04.2017 o 17:00 hod. v sále Obecného domu. Vstupné je dobrovoľné. Upozornenie: adaptácia divadelnej hry nie je vhodná pre osoby mladšie ako 15 rokov.

04.04.2017 | Oslavy 72. výročia oslobodenia obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na oslavy 72. výročia oslobodenia Sklabine, ktoré sa uskutočnia 11.04.2017 od 17:00 hod. pri pamätníku v areáli ZŠ s MŠ a na obecnom cintoríne.

30.03.2017 | Oznam: distribúcia rozhodnutí o výmere miestnych daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 03.04.2017 budú poslanci obecného zastupiteľstva doručovať do domácností v rámci svojich obvodov výmery na platbu miestnych daní a poplatkov za rok 2017.

30.03.2017 | Oznam: prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 03.04.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod. bude v obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie.

29.03.2017 | Pozvánka na zápis žiakov do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ poskytla na zverejnenie pozvánku na zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018, ktorý sa uskutoční 04.04.2017 od 14:00 do 17:00 hod. v budove školy.

22.03.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 15.03.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 15.03.2017.

17.03.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov za elektrinu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

15.03.2017 | Objednávky

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové objednávky na dodávku tovarov.

14.03.2017 | Zmluva o dielo - projektová dokumentácia

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Sklabiňa – zatepľovanie“ uzatvorenú s ARTIX, s.r.o., Martin.

14.03.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

13.03.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

13.03.2017 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2017 uzatvorenú s Ing. J. Adamkovičom.

13.03.2017 | Zmena formátu povinne zverejňovaných údajov

Obecný úrad z dôvodu zlepšenia prehľadnosti upravil zobrazovanie štruktúrovaných prehľadov vystavených objednávok a došlých faktúr.

10.03.2017 | Zámer predaja obecného majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer odpredať na základe podanej žiadosti obecný pozemok Ing. Ľubošovi Záborskému.
[ zaslanie pripomienky emailom ]

09.03.2017 | Pozvánka na stretnutie pri príležitosti MDŽ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie pozvánku na slávnostné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré sa bude konať 12.03.2017 od 15:00 hod. v sále Obecného domu.

08.03.2017 | Zámer predaja obecného majetku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zámer odpredať na základe podanej žiadosti obecný pozemok Miroslavovi Kohútovi s manželkou.
[ zaslanie pripomienky emailom ]

01.03.2017 | Dodatok k rámcovej zmluve o dielo

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok č. 1 rámcovej zmluve o dielo uzatvorený s Norbertom Brnčalom.

01.03.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 22.02.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 22.02.2017.

22.02.2017 | Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Sklabiňa

Vedenie Urbáru pozemkového spoločenstva Sklabiňa poskytlo na zverejnenie pozvánku na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 24.03.2017 o 16:30 hod. v Obecnom dome.

15.02.2017 | Zrušenie VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie oznam o zrušení verejného obstarávania na zákazku Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV.

15.02.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

14.02.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov za elektrinu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

13.02.2017 | Plánované podujatia v roku 2017

Kultúrna komisia poskytla na zverejnenie zoznam plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2017.

13.02.2017 | VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie oznam o termíne otvorenia ponúk.

08.02.2017 | Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia kultúrnej komisie.

08.02.2017 | Zmluvy

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie 2 nové zmluvy uzatvorené obcou.

01.02.2017 | Územný plán obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie čistopisu územného plánu obce Sklabiňa.

01.02.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú so spoločnosťou Slovak Telekom.

31.01.2017 | Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie predloženú zápisnicu zo zasadnutia kultúrnej komisie.

27.01.2017 | Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 26.01.2017

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenie OZ zo zasadnutia konaného 26.01.2017.

26.01.2017 | Zmluva o prevzatí dlhu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prevzatí dlhu uzatvorenú s TJ Družstevník Sklabiňa.

26.01.2017 | Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Obecný úrad poskytol na zverejnenie návrh záverečného účtu obce a bilancie rozpočtového hospodárenia za rok 2016, ktorý bude schválený na februárovom zasadnutí OZ.

24.01.2017 | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad pozýva občanov na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2017 o 16:00 hod. pozvánka s programom

23.01.2017 | VO: Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV

Obecný úrad poskytol v príslušnej sekcii na zverejnenie dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním na zákazku Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ na 20 b. j. Sklabiňa + TV.

17.01.2017 | Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o uložení zásielky pre Jozefa Nemca (ročník 1968), ktorú je možné vyzdvihnúť do 31.01.2017 počas úradných hodín v kancelárii úradu.


archív oznámení: 2016 | 2015 | 2014


Fotografie © Nikola Šupenová | posledná aktualizácia obsahu: 19.06.2017 17:11 | správca stránky