Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


2018

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Dodávka odborných publikácií24.05.2018
Dodávka odborných publikácií24.05.2018
Dodávka základných sád pre žiakov ZŠ22.05.2018
Dodávka interiérového a kancelárskeho vybavenia21.05.2018
Dodávka tonerov pre ZŠ a MŠ17.05.2018
Dodávka zásahového vybavenia pre DHZO27.04.2018
Vypracovanie geometrického plánu pre účely zamerania cesty27.04.2018
Dodávka parkových lavičiek do areálu miestneho cintorína27.04.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ24.04.2018
Oprava dymovodu v budove OÚ24.04.2018
Dodávka ochranných pomôcok a náradia24.04.2018
Oprava miestnych komunikácií24.04.2018
Oprava a revízia hasiacich zariadení24.04.2018
Prenájom atrakcií na obecné podujatie18.04.2018
Vypracovanie geometrického plánu pre účely rozdelenia pozemku16.04.2018
Dodávka a montáž interiérového vybavenia11.04.2018
Stravné kupóny pre zamestnancov OÚ06.04.2018
Oprava riadiacej jednotky chladničky v ŠJ26.03.2018
Školenie – povinnosti vodičov referentských vozidiel22.03.2018
Dodávka pracovných odevov, obuvi a režijného materiálu22.03.2018
Dodávka uzamykateľných informačných vitrín19.03.2018
Dodávka uhlia pre OÚ14.03.2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu pre žiadosť o dotáciu14.03.2018
Dodávka LED svietidiel, žiaroviek a trubíc13.03.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ05.03.2018
Dodávka tonerov pre OÚ a MŠ01.03.2018
Dodávka ozvučovacej ústredne do Domu smútku27.02.2018
Vypracovanie dokumentácie GDPR23.02.2018
Dodávka uhlia pre OÚ14.02.2018
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ14.02.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ12.02.2018
Dodávka kancelárskych potrieb pre OÚ12.02.2018
Vypracovanie znaleckého posudku pre účely prevodu nehnuteľností31.01.2018
Dodávka LED svietidiel, žiaroviek a trubíc26.01.2018
Dodávka kancelárskych potrieb pre OÚ24.01.2018
Dodávka odbornej publikácie pre referentku PaM23.01.2018
Toner do multifunkčného zariadenia v ZŠ22.01.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ16.01.2018
Dodávka uhlia pre OÚ16.01.2018
Dodávka papierových utierok do kuchynky OÚ16.01.2018
Dodávka čistiacich potrieb pre OÚ16.01.2018
Dodávka náučno-propagačných maľovaniek10.01.2018

2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Inzercia v týždenníku MY Turčianske noviny15.12.201731.12.2018
Dodávka notebooku pre ZŠ15.12.201731.12.2018
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ11.12.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ11.12.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre OÚ11.12.201731.12.2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby11.12.201731.12.2018
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ30.11.201731.12.2018
Dodávka a montáž dopravného značenia v ulici smerom k strelnici30.11.201731.12.2018
Dodávka odbornej publikácie pre účtovníka obce27.11.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ24.11.201731.12.2018
Dodávka čistiacich a kancelárskych potrieb24.11.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre OÚ22.11.201731.12.2018
Školenie – povinnosti mzdovej účtovníčky22.11.201731.12.2018
Právne poradenstvo pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k majetku10.11.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ, ŠK a ŠJ07.11.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre OÚ18.10.201731.12.2018
Stravné kupóny pre zamestnancov OÚ18.10.201731.12.2018
Tonery do multifunkčného zariadenia18.10.201731.12.2018
Dodávka odbornej publikácie pre učiteľky MŠ12.10.201731.12.2018
Dodávka čistiacich a kancelárskych potrieb03.10.201731.12.2018
Dodávka detekčných trubičiek na CO02.10.201731.12.2018
Dodávka odbornej publikácie pre vedenie obce28.09.201731.12.2018
Dodávka reflexných pásov na stĺpy VO27.09.201731.12.2018
Oprava vypínača na vysokotlakovom čističi27.09.201731.12.2018
Toner do multifunkčného zariadenia v ŠJ27.09.201731.12.2018
Inzercia v týždenníku MY Turčianske noviny22.09.201731.12.2018
Dodávka výpočtovej techniky pre ZŠ18.09.201731.12.2018
Tonery do multifunkčného zariadenia18.09.201731.12.2018
Dodávka čistiacich a kancelárskych potrieb13.09.201731.12.2018
Účasť na seminári Svadobný obrad od A po Z12.09.201731.12.2018
Vypracovanie znaleckého posudku pre vysporiadanie pozemku na cintoríne12.09.201731.12.2018
Oprava atiky, lemovania a odkvapov na Dome smútku12.09.201731.12.2018
Dodávka skladacích exteriérových pódií11.09.201731.12.2018
Periodická kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov11.09.201731.12.2018
Dodávka a montáž dopravného značenia v ulici smerom k strelnici08.09.201731.12.2018
Dodávka interiérového vybavenia do MŠ06.09.201731.12.2018
Dodávka didaktickej pomôcky pre MŠ06.09.201731.12.2018
Dodávka učebníc pre ZŠ05.09.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ, MŠ, ŠK a ŠJ04.09.201731.12.2018
Predplatné odborného časopisu pre vychovávateľku v ŠK30.08.201731.12.2018
Tonery do multifunkčných zariadení v ZŠ30.08.201731.12.2018
Dodávka tričiek a upomienkových predmetov28.08.201731.12.2018
Licencia na programové vybavenie – komplexný balík pre vedenie agendy ZŠ25.08.201731.12.2018
Dodávka čistiacich a kancelárskych potrieb23.08.201731.12.2018
Dodávka uhlovej brúsky pre správcu obecného majetku08.08.201731.12.2018
Realizácia terénnych úprav pri rekonštrukcii chodníka08.08.201731.12.2018
Dodávka čistiacich a kancelárskych potrieb01.08.201731.12.2018
Kompletný protikorózny náter strechy na Dome smútku27.07.201731.12.2018
Inzercia v týždenníku MY Turčianske noviny27.07.201731.12.2018
Dodávka pamätných tabúľ, pozvánok a upomienkových predmetov25.07.201731.12.2018
Exteriérové vlajky (Sklabiňa, EÚ, SK)19.07.201731.12.2018
Dodanie rozkladacieho párty stanu na obecné podujatia11.07.201731.12.2018
Stravné kupóny pre zamestnancov OÚ04.07.201731.12.2018
Dodanie exteriérových máp na plastovej tabuli a turistických máp19.06.201731.12.2018
Vypracovanie dokumentácie k projektu „Rekonštrukcia havarijného stavu strechy ZŠ“14.06.201731.12.2018
Tonery do multifunkčného zariadenia na OÚ a v MŠ06.06.201731.12.2018
Dodávka materiálu a stavebné práce na rekonštrukcii chodníka06.06.201731.12.2018
Dodávka odbornej publikácie pre vedúcu ŠJ30.05.201731.12.2018
Predplatné odborného časopisu pre vedúcu ŠJ30.05.201731.12.2018
Tlakové vyčistenie kanalizačného potrubia v ŠJ26.05.201731.12.2018
Dodávka čistiacich a kancelárskych potrieb26.05.201731.12.2018
Tonery do multifunkčného zariadenia26.05.201731.12.2018
Právne poradenstvo pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k majetku a pri riešení sporných záväzkov obce26.05.201731.12.2018
Vypracovanie geometrického plánu pre miestny cintorín22.05.201731.12.2018
Odborné orezanie orecha kráľovského v areáli ZŠ vrátane zhodnotenia a odvozu štiepky22.05.201731.12.2018
Tlač a dodávka predvyplnených platobných poukazov pre MŠ a ŠK19.05.201731.12.2018
Základné sady a didaktické pomôcky pre žiakov ZŠ18.05.201731.12.2018
Dodávka didaktických pomôcok pre ZŠ a MŠ18.05.201731.12.2018
Dodávka magnetickej informačnej tabule a kancelárskych potrieb pre OÚ17.05.201731.12.2018
Odborné ošetrenie stromov na miestnom cintoríne vrátane zhodnotenia a odvozu štiepky16.05.201731.12.2018
Dodávka kombinovaného kladiva a skrutkovača pre správcu obecného majetku10.05.201731.12.2018
Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov a prenosných elektrospotrebičov02.05.201731.12.2018
Dodávka kancelárskych potrieb a vybavenia do kuchynky OÚ28.04.201731.12.2018
Vypracovanie dokumentácie k projektu „Obecný kamerový systém“28.04.201731.12.2018
Dodávka detských kníh pre ZŠ s MŠ28.04.201731.12.2018
Tonery do multifunkčného zariadenia24.04.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre OÚ20.04.201731.12.2018
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ10.04.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ, MŠ, ŠK a ŠJ10.04.201731.12.2018
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív pre OÚ04.04.201731.12.2018
Dodávka kancelárskych potrieb a overovača bankoviek31.03.201731.12.2018
Kalibrácia váh a závaží v ŠJ31.03.201731.12.2018
Overenie presnosti váh v ŠJ31.03.201731.12.2018
Dodávka čistiacich a kancelárskych potrieb pre OÚ27.03.201731.12.2018
Divadelné predstavenie pri príležitosti osláv oslobodenia obce27.03.201731.12.2018
Dodávka čistiacich prostriedkov pre ŠJ23.03.201731.12.2018
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ17.03.201731.12.2018
Právne poradenstvo pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k majetku16.03.201731.12.2018
Toner do multifunkčného zariadenia v MŠ15.03.201731.12.2018
Výmena mrazom poškodeného vodomeru DN 20 pri Dome smútku15.03.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ, MŠ, ŠK a ŠJ14.03.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre OÚ14.03.201731.12.2018
Rezivo na opravu lavičiek na cintoríne09.03.201731.12.2018
Tonery do multifunkčného zariadenia01.03.201731.12.2018
Poradenské a konzultačné služby pri príprave projektov01.03.201731.12.2018
Dodávka tesnení do chladiaceho zariadenia v DS24.02.201731.12.2018
Dodávka samonamáčacích pečiatok pre OÚ, MÚ a VVS24.02.201731.12.2018
Dodávka školských tlačív pre ZŠ24.02.201731.12.2018
Webinár - povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov zo ŠR a z fondov EÚ24.02.201731.12.2018
Dodávka odbornej publikácie pre vedúcu ŠJ20.02.201731.12.2018
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ15.02.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ, MŠ, ŠK a ŠJ09.02.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre OÚ07.02.201731.12.2018
Stravné kupóny pre zamestnancov OÚ30.01.201731.12.2018
Dodávka kancelárskych potrieb na rok 201723.01.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre OÚ20.01.201731.12.2018
Dodávka uhlia pre ZŠ, MŠ, ŠK a ŠJ20.01.201731.12.2018
Tonery do multifunkčného zariadenia20.01.201731.12.2018