Obsah

Výzva na dodržiavanie verejného poriadku

Typ: ostatné
Vzhľadom na množiace sa sťažnosti upozorňujeme majiteľov psov, aby na svoje psy dohliadali a zabraňovali znečisťovaniu verejných priestranstiev a súkromných pozemkov svojich susedov
psími exkrementmi. V zmysle platného VZN o chove psov č. 1/2014 je každý majiteľ psa povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, inak sa dopustí priestupku voči verejnému poriadku a zo strany obce mu môže byť uložená pokuta až do výšky 16,50 €.

Vytvorené: 4. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2018 16:31
Autor: Správca stránky