Navigácia

Obsah

Späť

Vývoz odpadu z cintorína

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na vývoz komunálneho odpadu z areálu obecného cintorína.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 3. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť