Navigácia

Obsah

Späť

Vypracovanie geometrického plánu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na vypracovanie geometrického plánu pre účely majetkovo-právneho vysporiadania futbalového ihriska.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 3. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť