Navigácia

Obsah

Späť

Právne služby, poradenstvo a konzultácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na právne služby, poradenstvo a konzultácie súvisiace s nápravou nezákonných častí VZN o miestnych daniach a poplatkoch napadnutých protestom prokurátora.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 13. 5. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť