Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného a kancelárskeho materiálu pre útvary OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 12. 1. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť