Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení písomnosti

Obecný úrad oznamuje Romanovi Garaiovi, že na adresu obce bola na jeho meno doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Martin.

Menovaný si môže uvedenú zásielku vyzdvihnúť počas úradných hodín do 12.06.2023.

kompletné znenie oznámenia

Vyvesené: 29. 5. 2023

Dátum zvesenia: 13. 6. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť