Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente

Obecný úrad na základe výzvy odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žilina poskytol na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“. Pre potreby nahliadnutia, robenia výpisov alebo prípadné spracovanie stanoviska k dokumentu je návrh v plnom znení zverejnený v elektronickej verzii.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 29. 10. 2020

Dátum zvesenia: 14. 11. 2020

Zodpovedá: Správca stránky

Späť