Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ z 28.02.2023 🎤

Obecný úrad zverejnil zápisnicu zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 28.02.2023.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 10. 3. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť