Navigácia

Obsah

Zápisnice zo zasadnutí OZ


2023

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica zo zasadnutia OZ z 24.10.2023 🎤 03.11.2023 31.12.2024
Zápisnica zo zasadnutia OZ z 26.09.2023 🎤 06.10.2023 31.12.2024
Zápisnica zo zasadnutia OZ z 29.06.2023 🎤 09.07.2023 31.12.2024
Zápisnica zo zasadnutia OZ z 28.02.2023 🎤 10.03.2023 31.12.2024

2022