Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ z 17.08.2021 🎤

Obecný úrad zverejnil zápisnicu zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 17.08.2021.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 27. 8. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť