Obsah

Čítanie z obecnej kroniky a čítanie rozprávok P. Dobšinského

Fotografie z čítania v obecnej knižnici, ktoré sa konalo 22.03.2018.