Content

Contact

Address

Obecný úrad Sklabiňa

Sklabiňa 108, 038 03

Connection

Tel.: 421 434 262 186
Mob.: +421 918 578 196
Email: posta@obecsklabina.sk 

Information

IČO: 316881
DIČ: 2020594961
Bankové spojenie:VÚB, a.s.
IBAN: SK61 0200 0000 0000 1572 5362