Navigácia

Obsah

Správy

ocenenie v súťaži

Kniha Turca 2022

Publikácia TVÁRE HISTÓRIE - Sklabiňa, Martin a Turiec v spomienkach Ondreja Kučeru zvíťazila v kategórii „Odborná literatúra“ vypísanej v rámci súťaže Kniha Turca 2022. celý text

ostatné | 26. 4. 2023 | Autor: Správca stránky

Joga s Miškou

Obecný úrad oznamuje, že cvičenie jogy začína od 15. marca 2022, prebiehať bude v sobášnej sále obecného domu. celý text

ostatné | 14. 3. 2022 | Autor: Správca stránky

Rozlúčka s PhDr. Ondrejom Kučerom

Obecný úrad so smútkom oznamuje, že dnes sme sa naposledy rozlúčili s našim čestným občanom a jedným z posledných priamych účastníkov SNP PhDr. Ondrejom Kučerom.

Česť jeho pamiatke! celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor: Správca stránky

Menoslov štatutárov obce

Obecný úrad sprístupnil kompletný menoslov štatutárov obce od roku 1863. celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správca stránky
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca stránky

74. výročie oslobodenia Martina

ZO SZPB v Sklabini pozýva občanov na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Martina, ktorý sa uskutoční 11.04.2019 o 13:00 hod. na Cintoríne hrdinov SNP v Priekope. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca stránky

Zájazd do Osvienčimu a Krakova

ZO SZPB v Sklabini organizuje dňa 27.04.2019 celodenný zájazd do Osvienčimu a Krakova. Odchod účastníkov je stanovený na 6:00 hod. z parkoviska pred obecným domom. Cena na osobu je 35 €, bližšie informácie poskytne pani Janka Ďuricová na čísle 0917 943 429. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca stránky

Veľkonočné prázdniny v ZŠ s MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom, že od 18.04.2019 do 23.04.2019 budú v ZŠ veľkonočné prázdniny a zároveň prerušená prevádzka v MŠ. Školské vyučovanie a prevádzka MŠ začne opäť 24.04.2019. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca stránky

Pamätný hárček v prospech pozostalých po padlých povstalcoch

Obecný úrad pri príležitosti 74. výročia popravy občanov Sklabine a iných obcí z Turca na Bukovinách poskytol na zverejnenie reprofoto pamätného hárčeku v prospech pozostalých po padlých povstalcoch, ktorý bol vydaný pri príležitosti 1. výročia SNP a obci ho venoval zástupca KVH Bojovník z Martina. celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správca stránky

Otvorenie predajne potravín

Obecný úrad na základe informácií od zástupcu PD Sklabiňa oznamuje občanom, že od pondelka 1. októbra 2018 bude otvorená predajňa potravín a zmiešaného tovaru presťahovaná z areálu PD do budovy bývalého Skanvoru. celý text

náš tip, ostatné | 29. 9. 2018 | Autor: Správca stránky

Oznam: Zákaz spaľovania biologického odpadu

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo v rámci pravidelného zvozu vyvážať z hnedých nádob. Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1 500 €. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správca stránky

Oznam: Štiepkovanie konárov a drevín

Urbár pozemkové spoločenstvo Sklabiňa oznamuje občanom, že v priebehu tohto týždňa (do 14.09.2018) je možné na skládku pri strelnici vyviezť konáre a dreviny zo záhrad, ktoré sú vhodné na štiepkovanie. Pred dovozom je dôležité zaistiť, aby sa v dreve nenachádzali klince, drôty, alebo iné kovové časti. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správca stránky

Poďakovanie: darované vybavenie cintorína

Starostka obce vyslovuje úprimné poďakovanie anonymnému darcovi a Tiborovi Gulassovi, ktorí pre potreby polievania na miestnom cintoríne darovali plastové krhly. Obecný úrad zakúpil ďalšiu a pevne veríme, že sa týmto krokom hlavne v letnom období občanom uľahčí starostlivosť o hroby svojich najbližších. celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor: Správca stránky

Výzva pre majiteľov pozemkov

Obecný úrad vyzýva majiteľov zaburinených pozemkov k zvýšenej starostlivosti o svoje nehnuteľnosti, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť a v prípade porušenia ustanovení zákona hrozia sankcie. Vzhľadom na veľký počet pozemkov, na ktorých burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame týmto k urýchlenému odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkou hrozbou zaburinenia je aj šírenie alergénov, ktoré môžu najmä deťom a starším občanom spôsobovať veľké zdravotné riziká. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca stránky

Výzva na dodržiavanie verejného poriadku

Vzhľadom na množiace sa sťažnosti upozorňujeme majiteľov psov, aby na svoje psy dohliadali a zabraňovali znečisťovaniu verejných priestranstiev a súkromných pozemkov svojich susedov
psími exkrementmi. V zmysle platného VZN o chove psov č. 1/2014 je každý majiteľ psa povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, inak sa dopustí priestupku voči verejnému poriadku a zo strany obce mu môže byť uložená pokuta až do výšky 16,50 €. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správca stránky

Informačný leták OZ Brieždenie

Obecný úrad na základe dohody o spolupráci poskytol na zverejnenie informačný leták OZ Brieždenie, ktoré je prevádzkovateľom zariadenia pre seniorov POKOJ. celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Správca stránky

Prerušenie prevádzky - pobočka Slovenskej pošty

Obecný úrad na základe informácie od zástupcu Slovenskej pošty oznamuje občanom, že v dňoch 08.03.2018 a 09.03.2018 bude pošta z technických príčin zatvorená. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca stránky

Zimná údržba v obci

Obecný úrad žiada občanov, aby pri odhŕňaní snehu z vlastných dvorov z bezpečnostných dôvodov nehádzali sneh na už odhrnuté miestne komunikácie. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca stránky

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v roku 2018

Do sekcie Odpad na úradnej tabuli bol pridaný kompletný harmonogram vývozov komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2018. celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správca stránky

Nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch

Upozornenie obecného úradu na nedoplatky na daniach a poplatkoch. celý text

ostatné | 30. 11. 2017 | Autor: Správca stránky

Parkovanie automobilov v zimnom období

Výzva na parkovanie na súkromných pozemkoch za účelom lepšej plynulosti zimnej údržby komunikácií. celý text

ostatné | 30. 11. 2017 | Autor: Správca stránky

Periodická skúška sirén – oznam

Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Martine oznamuje občanom, že 10.11.2017 o 12:00 hod. prebehne v obci pravidelné preskúšanie elektromotorickej sirény civilnej ochrany dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor: Správca stránky

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie

Predsedníčka stavebnej komisie poskytla na zverejnenie zápisnicu zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 13.10.2017. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správca stránky

Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce – formuláre

Obecný úrad poskytol pre subjekty uchádzajúce sa o dotáciu z rozpočtu elektronické formuláre pre zjednodušenie vyhotovenia žiadosti. celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: Správca stránky

Jesenné prázdniny v ZŠ s MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom, že od 30.10.2017 do 31.10.2017 budú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie začne opäť 02.11.2017. celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: Správca stránky

Fotografie z odbornej prednášky

Do sekcie Fotogaléria boli pridané fotografie z odbornej archeologickej prednášky. celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: Správca stránky

Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce – upozornenie

Obecný úrad z dôvodu sumarizácie východiskových údajov pre návrh rozpočtu na rok 2018 upozorňuje všetky subjekty v obci, že v súlade s § 3, odsek 3 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce je potrebné žiadosť o dotáciu doručiť najneskôr do 31.10.2017, inak bude automaticky vyradená zo schvaľovacieho konania. celý text

ostatné | 19. 10. 2017 | Autor: Správca stránky

Fotografie z pietnej spomienky na Bukovinách

Do sekcie Fotogaléria boli pridané fotografie z pietnej spomienky na Bukovinách. celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správca stránky

Čiastočná odstávka dodávky vody

Turčianska vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu servisných prác na vodovodnom potrubí bude dnes od 9:30 do 13:00 odstavená vetva na hornom konci dediny – od obecného úradu až do doliny. celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správca stránky

Fotografie zo slávnostného uvítania do života

Do sekcie Fotogaléria boli pridané fotografie zo slávnostného uvítania do života. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Správca stránky

Fotografie z miestnych osláv 73. výročia SNP

Do sekcie Fotogaléria boli pridané fotografie z miestnych osláv 73. výročia SNP. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správca stránky

Zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje, že dňa 14.09.2017 v poobedňajších hodinách bude na parkovisku pred obecným domom pristavený veľkokapacitný kontajner na elektroodpad. Spracovateľ odpadu má naplánovaný odvoz na 15.09.2017 predpoludním, preto odporúča využitie hlavne vo štvrtok. celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor: Správca stránky

Fotografie z osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Do sekcie Fotogaléria boli pridané fotografie z osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci. celý text

ostatné | 3. 9. 2017 | Autor: Správca stránky

Začiatok školského roka 2017/2018

Informácia o začiatku školského roka v ZŠ s MŠ v Sklabini. celý text

ostatné | 1. 9. 2017 | Autor: Správca stránky

Ponuka upomienkových predmetov

Obecný úrad ponúka na predaj upomienkové predmety, ktoré boli vyrobené pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci. celý text

ostatné | 24. 8. 2017 | Autor: Správca stránky

Petícia za osadenie značky Zákaz státia (B33) na ceste do doliny

Zverejnenie petície občanov za osadenie dopravnej značky a vyjadrenie DI OR PZ Martin. celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor: Správca stránky

Renovácia vojnových hrobov – informácie o vyšetrovaní

Obecný úrad poskytol na zverejnenie správy z administratívnej finančnej kontroly a z miestnej finančnej kontroly, ktoré v obci realizovali pracovníci sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR na základe anonymného podnetu skupiny občanov.
celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor:

Oznam: údržba trávnatých plôch v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o povinnosti kosiť a udržiavať trávnaté plochy v obci, nakoľko porušením zákona sa každý vlastník alebo nájomca pozemku vystavuje riziku pokuty až do výšky 100 €. celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor:

Nové sadzby obecných poplatkov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie prehľad obecných poplatkov, ktorý vstúpi do platnosti 01.06.2017.
celý text

ostatné | 28. 5. 2017 | Autor:

Oznam: založenie KST Sklabiňa

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznámenie o založení Klubu slovenských turistov v Sklabini, ktorého cieľom je organizovať turistické podujatia pre občanov a podieľať sa na vytváraní podmienok pre táborenie a pobyt v prírode. celý text

ostatné | 28. 4. 2017 | Autor:

Plánované podujatia v roku 2017

Kultúrna komisia poskytla na zverejnenie zoznam plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2017. celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor:

Harmonogram vývozu KO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2017. celý text

ostatné | 27. 12. 2016 | Autor:

 Vianočný príhovor starostu obce

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor so želaním pokojného a šťastného prežitia vianočných sviatkov​​​​​​​ pre všetkých občanov Sklabine. celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor:

Oznam: otvorenie predajne so zmiešaným tovarom

Oznam: otvorenie predajne so zmiešaným tovarom
Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o otvorení novej predajne v obci s uvedením otváracích hodín a doplnkových informácií. celý text

ostatné | 11. 11. 2016 | Autor:

Blahoželanie k titulu majsterky sveta

Starosta obce poskytol na zverejnenie blahoželanie Alexandre Truchlíkovej, ktorá sa v septembri ako členka DEEP DANCE CLUB Martin v sardínskej Olbii stala majsterkou sveta v detských street dance formáciách. celý text

ostatné | 2. 10. 2016 | Autor:

Ekumenická tryzna pri príležitosti 72. výročia popravy občanov Sklabine na Bukovinách

Starosta obce poskytol na zverejnenie pozvánku na ekumenickú tryznu spojenú s odhalením sochy obetiam fašizmu a pamätný list vydaný pri príležitosti 72. výročia popravy občanov Sklabine na Bukovinách a na pamiatku obyvateľov obce, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny pri bombardovaní Drážďan. celý text

ostatné | 29. 9. 2016 | Autor:

Príhovor starostu obce pri otvorení nového školského roku

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený pri slávnostnom otvorení školského roku 2016/2017. celý text

ostatné | 30. 8. 2016 | Autor:

Príhovor starostu obce na oslavách 72. výročia SNP

Starosta obce poskytol na zverejnenie príhovor, ktorý bude prednesený na oslavách 72. výročia SNP na Bukovinách a pri pamätníku v Sklabini. celý text

ostatné | 26. 8. 2016 | Autor:

Oznam: používanie vody z hydrantov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o podmienkach používania vody z podzemných hydrantov, ktorý obci zaslala Turčianska vodárenská spoločnosť. celý text

ostatné | 24. 8. 2016 | Autor:

Poďakovanie za pomoc pri opravách v objekte ZŠ s MŠ

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, členom DHZ a zainteresovaným občanom​​​​​​​ za pomoc pri rekonštrukčných prácach, ktoré počas prázdnin prebiehajú v objekte ZŠ s MŠ. celý text

ostatné | 30. 7. 2016 | Autor:

Poďakovanie za pomoc pri organizácii osláv Medzinárodného dňa detí

Starosta obce poskytol na zverejnenie poďakovanie pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, zainteresovaným občanom a sponzorom za pomoc pri organizácii osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnili dňa 11.06.2016. celý text

ostatné | 14. 6. 2016 | Autor:

Príhovor: V spätnom zrkadle (2)

Starosta obce poskytol na zverejnenie svoj príhovor „V spätnom zrkadle (2)“ k aktuálnemu dianiu v obci. celý text

ostatné | 7. 6. 2016 | Autor:

Oznam: rozšírenie anténneho systému mobilnej siete

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o realizácii stavebných prác na rozšírení anténneho systému mobilnej telefonickej siete v katastri obce. celý text

ostatné | 26. 5. 2016 | Autor:

Oznam: kosenie pozemkov v intraviálne obce

Obecný úrad oznamuje, že v zmysle príslušného zákona sú občania povinní v intraviláne obce udržiavať svoje pozemky upravené, čisté a pokosené (minimálne 4–6 krát počas vegetačného obdobia). Od roku 2016 sa bude nedodržiavanie týchto povinností pokutovať. celý text

ostatné | 22. 5. 2016 | Autor:

 Dôležité oznamy pre občanov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o novom systéme evidencie psov, rekonštrukcii zábradlia popri potoku Cedron, úprave režimu parkovania pred obecným úradom a výkone geodetických prác v obci. celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:

Príhovor: V spätnom zrkadle (2)

Starosta obce poskytol na zverejnenie svoj príhovor „V spätnom zrkadle (1)“ k aktuálnemu dianiu v obci. celý text

ostatné | 5. 5. 2016 | Autor:

Oznam: montáž meračov rýchlosti v obci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie oznam o montáži certifikovaných meračov rýchlosti na obidvoch vstupoch do obce, ktorá bola realizovaná za účelom zlepšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor:

Príhovory vojenských diplomatov z osláv 71. výročia oslobodenia obce

Obecný úrad poskytol na zverejnenie lokalizované verzie príhovorov, ktoré na oslavách predniesli vojenský atašé Rumunskej republiky plk. Horia-Emanuel Mocioc a vojenský atašé Francúzska pplk. Marc Forterre. celý text

ostatné | 14. 4. 2016 | Autor:

 Obnovenie činnosti ZO SZPB v Sklabini

Starosta obce poskytol na zverejnenie informáciu o obnovení činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Sklabini a o voľbe nového vedenia, ktorá sa uskutočnila na členskej schôdzi dňa 18.03.2016 celý text

ostatné | 1. 4. 2016 | Autor:

Obecný občasník Sklabiňa Nahlas – číslo 1/2016

Starosta obce poskytol na zverejnenie interaktívnu online verziu prvého čísla informačného občasníka Sklabiňa Nahlas celý text

ostatné | 23. 2. 2016 | Autor:

Oznam: Priestor pre občiansku inzerciu

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o zriadení informačno-inzertnej tabule pre občanov v budove obecného úradu. celý text

ostatné | 29. 1. 2016 | Autor:

Inštalácia monitorovacieho zariadenia

Starosta obce poskytol na zverejnenie oznam o inštalácii monitorovacieho zariadenia na obecnom dome. celý text

ostatné | 15. 12. 2015 | Autor:

Oznam: upozornenie pre vodičov

Obecný úrad upozorňuje vodičov, že v intraviláne obce je zakázané parkovať na obecnom chodníku, na prechode pre chodcov pri základnej škole a takisto v protismere na všetkých obecných komunikáciách. celý text

ostatné | 25. 10. 2015 | Autor:

Oznam: upozornenie pre majiteľov psov

Starosta obce na základe opakovaných sťažností občanov poskytol na zverejnenie upozornenie pre majiteľov psov. celý text

ostatné | 20. 10. 2015 | Autor:

Výzva: bezpečnosť osôb a majetku

Starosta obce na základe nárastu kriminality a počtu krádeží alebo priestupkov voči majetku poskytol na zverejnenie výzvu týkajúcu sa zvýšeného dôrazu na prevenciu a pozornosť pri ochrane zdravia osôb a nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva. celý text

ostatné | 4. 3. 2015 | Autor: