Obsah

Späť

Zber textilného odpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na technické zabezpečenie zberu textilného odpadu v roku 2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 17. 12. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť