Obsah

Späť

Výmena plastových okien na tribúne

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na výmenu okien na tribúne v športovom areáli.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 21. 4. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť