Obsah

Späť

Ubytovanie a strava pre zamestnancov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na ubytovanie a stravu pre zamestnancov počas rekreačného pobytu hradeného zo sociálneho fondu.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 24. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť