Obsah

Späť

Rozšírenie kamerového systému

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku príslušenstva a konfiguráciu rozšírenia obecného kamerového systému v športovom areáli.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 28. 4. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť