Obsah

Späť

Realizácia prípojky v areáli ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku rozvádzača a realizáciu novej prípojky elektriny v areáli ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 19. 9. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť