Obsah

Späť

Rámcová objednávka na vývoz bioodpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rámcovú objednávku na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie od marca do decembra 2022.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 20. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca stránky

Späť