Obsah

Späť

Preprava materiálu na opravu ciest

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na prepravu materiálu na opravu miestnych komunikácií.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 12. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť