Obsah

Späť

Právne služby, poradenstvo a konzultácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na právne služby, poradenstvo a konzultácie v oblasti majetkového práva.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 4. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť