Obsah

Späť

Oprava miestnych komunikácií

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na výkon prác mechanizmu pri oprave miestnych komunikácií a výkope ryhy pre elektrickú prípojku.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 6. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť