Obsah

Späť

Oprava miestnych komunikácií

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na opravu miestnych komunikácií.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 13. 1. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť