Obsah

Späť

Oprava havárie kotla v kotolni ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na opravu havárie kotla v kotolni ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 28. 1. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť