Obsah

Späť

Online vzdelávanie pre pedagóga MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na online vzdelávanie pedagóga MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 29. 3. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť