Obsah

Späť

Odborné orezanie stromov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na odborné orezanie stromov v areáli cintorína a v areáli ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 26. 3. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť