Obsah

Späť

Odborná online konferencia pre riaditeľku MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na odbornú online konferenciu pre riaditeľku MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 4. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť