Obsah

Späť

Dodávka zásuvného akumulátora

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku zásuvného akumulátora pre ručné náradie pre správcu obecného majetku.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 17. 3. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť