Obsah

Späť

Dodávka zásahového vybavenia pre DHZO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku zásahového vybavenia pre DHZO.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 9. 7. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť