Obsah

Späť

Dodávka webkamery pre pedagóga ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku webkamery pre pedagóga ZŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 18. 2. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť