Obsah

Späť

Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia do kotolne ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 15. 2. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť