Obsah

Späť

Dodávka uhlia pre OÚ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia do kotolne OÚ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 8. 2. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť