Obsah

Späť

Dodávka uhlia a brikiet pre ZŠ s MŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku uhlia a brikiet do kotolne ZŠ s MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 12. 4. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť