Obsah

Späť

Dodávka učebníc a pracovných zošitov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku učebníc a pracovných zošitov pre ZŠ.

dokument na stiahnutie

rozpis položiek na stiahnutie

Vyvesené: 24. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť