Obsah

Späť

Dodávka učebníc

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku učebníc pre ZŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 24. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť