Obsah

Späť

Dodávka tonerov pre OÚ a ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonerov pre OÚ a ZŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 8. 4. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť