Obsah

Späť

Dodávka tonerov pre OÚ a ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku tonerov pre OÚ a ŠJ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 13. 12. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť