Obsah

Späť

Dodávka tlačiarne pre vedúcu ŠJ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku multifunkčnej tlačiarne pre vedúcu ŠJ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 4. 5. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť