Obsah

Späť

Dodávka tlačiarne do kancelárie úradu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku multifunkčného zariadenia s podporou formátu A3 do kancelárie úradu.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 10. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť