Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu pre ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu a kancelárskych potrieb pre ZŠ.

dokument na stiahnutie

rozpis položiek na stiahnutie

Vyvesené: 20. 8. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť