Obsah

Späť

Dodávka režijného materiálu na podujatie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu na podujatie Deň rodiny.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 25. 6. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca stránky

Späť